O NAMA

FabrikaBetonskihStubova Betonjerka d.o.o. bavi se proizvodnjom armirano – betonskih stubova za izgradnju 35/20/10/0,4 kV vodova kao i PTT mreže, armirano betonske montažne kucice za trafo stanice napona 10 (20)/0,4 kV, različite snage, i trafo stanice 35/10 kV I 110/10 kV.

Naš tim
Danas naše preduzeće čini 43 ljudi, profesionalaca u svom polju, što je naš veliki kapital. Shvatamo značaj ljudskih resursa i ulažemo u njih. Pratimo najnovija dostignuća u struci i regularno obučavamo naše stručnjake. Naša firma i njeni ljudi su skladna celina, na šta smo veoma ponosni.
Naš cilj
i stalno radimo na poboljšanju naših usluga i kvalitetu naših proizvoda. Pratimo najnovija dostignuća u oblasti proizvodnje elektro opreme za stubove i trafo stanice jer želimo da našim kupcima u najkraćem roku i pod najpovoljnijim uslovima isporučimo naše proizvode.
Zašto mi?
Tradicija i dugovečnost naseg poslovanja pokazuju da idemo u pravcu konstantnog rasta i razvoja i proširivanja nase ponude proizvoda i usluga. U procesu dobijanja Serifikata o kvalitetu JUS ISO 9001/2001
templatemo about 03
ISO 9001/2001 Sertifikat
ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.
Copyright © 1965-2017 FBS Betonjerka