Reference
ARMIRANO – BETONSKI STUBOVI ZA ELEKTROENERGETSKE VODOVE
ARMIRANO – BETONSKI PTT STUBOVI ZA POTREBE TELEKOM SRBIJE
MONTAŽNE BETONSKE TRAFO STANiCE 10(20)/0,4 kV
MONTAZNE BETONSKE TRAFO STANICE 110/35/10 kV
Kontaktirajte nas!
Zainterestovani ste za proizvode?

Ukoliko ste zainteresovani za naše proizvode možete nas kontaktirati putem kontakt forme.

Takođe možete nas kontaktirati preko telefona na broj : (+381) 018 804-412

Upite možete poslati i na našu e-mail adresu : info@fbsbetonjerka.com

Kontakt forma
Copyright © 1965-2017 FBS Betonjerka